Club van 100  

Marie José van Mierlo
Eric Smulders
Hans en Anny Keunen
Susi en Philip de Groot
Will en Chris Groothuizen
Jacky en Ad van Dinter
Rita en Hans Weijers

Mirjam van den Haak en Cees Verlaan
Annie van Klaveren-Willemstein
Oma
John Bravenboer
Anoniem

Martin van den Heuvel

Annie en Noud van Osch
Rick van Heugten
Hugo en Angelique Venner
Frank en Suus van Griensven

Elly en Martien vd Kimmenade
Creastyle Interieur

Club van 100

Door het formulier in te vullen kunt u zich aanmelden als Club van 100-lid bij de Stichting Promotie TC Deurne.
De hiervoor verschuldigde jaarlijkse bijdrage is € 50,- .
Hiervoor ontvangt u van Stichting Promotie Tennisclub Deurne een factuur.
Het lidmaatschap kan jaarlijks voor 1 januari schriftelijk of per email worden opgezegd bij het bestuur van de stichting.

Als tegenprestatie wordt, indien gewenst, uw naam vermeld op de website van TC Deurne, op het sponsorbord in het paviljoen én in de Tij-Breek.

Voorts worden alle Club van 100 leden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in het paviljoen, om onder het genot van een drankje en een hapje, een keuze te maken uit de door bestuur, vrijwilligers of leden ingediende wensen, waaraan we de inleg van de Club van 100 leden dat jaar gaan besteden. 
Doel van het stichtingsbestuur is om leden die geen bedrijf hebben toch de mogelijkheid te bieden particulier de club te ondersteunen en daarnaast de betrokkenheid van deze leden bij de club te vergroten.

Aanmelden club van 100

U kunt hier aangeven of u een naamsvermelding wenst in de TIJ-break, op het bord in het tennispaviljoen en op de website,
U gaat akkoord met de verschuldigde jaarlijkse bijdrage van € 50,- . Hiervoor ontvangt u van Stichting Promotie Tennisclub Deurne een factuur.

Website gerealiseerd door Derks Webdesign