Leergeld Deurne 

Stichting leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en levert bijdrages aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Maar ook aan schoolreisjes, excursies en bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of computer.

Stichting Leergeld kan gezinnen ondersteunen die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. 

Stichting Leergeld kan ook helpen bij de contributie en bijdragen voor onze tennisvereniging.

Wilt u weten meer weten over de mogelijkheden van de Stichting Leergeld neem dan contact met hen op via:

website: www.leergelddeurne.nl
Telefonisch: 06-28137224
E-mail: info@leergelddeurne.nl

Alles wordt in zeer grote vertrouwelijkheid behandeld.