Met de update van de website is tevens het privacy reglement aangepast. In de paragraaf Doeleinden  is de volgende regel toegevoegd: 

  • Het opnemen van uw naam, speelsterkte, telefoonnummer(s) en mailadres in de KNLTB club app, zodat leden met elkaar kunnen communiceren. Deze gegevens zijn alleen in te zien voor leden van TC Deurne.

Ielse Lohuis,
voorzitter.